Kadın ve Çeviri Paneli 17 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşti. Ebru Diriker, Özlem Berk Albachten, Ayşenaz Cengiz, Ceyda Elgül, Müge Işıklar Koçak, Alev Kerimoğlu Bulut, Şehnaz Tahir Gürçağlar ve Şule Demirkol Ertürk’ün konuşmacı olduğu ve çeviribilimcileri, çeviri öğrencilerini bir araya getiren panelde; kadın yazını, kadın ve çeviribilim ilişkisi, yazın metinlerinde kadın kimliği, toplumsal cinsiyet algısı bağlamında çeviri, feminist çeviri, kadın söyleminin etkenliği ve çeviri-kadın odaklı bakış gibi konular konuşuldu. Dil ve söylem düzeyinde, kadına yüklenen aşağı konumun felsefi ve sosyolojik belirtlileri çeviri bağlamında tartışıldı. Ayrıca panelin ikinci oturumunda çevirmen ve yazar Mina Urgan ve Azra Erhat’ın çok yönlü yaşamı merceğe yatırıldı.

Soldan sağa: Ayşenaz Cengiz, Müge Işıklar Koçak , Alev Kerimoğlu Bulut, Ebru Diriker

Kadın ve çeviri ilişkisi hem Türkiye’de hem dünyada gittikçe kendine yer bulan bir konu. Bununla ilgili Gürçağların Kelimelerin Kıyısında ilişkin yakın zamanda detaylı bir röportaj gerçekleştirmiştik. Bu panelin, bir ayağı akademide bir ayağı yayın dünyasında olan bu konuyu çeviribilimciler ve çeviri öğrencileriyle buluşturması açısından ayrı bir öneme sahip olduğu aşikâr. T-1 olarak gelecekte Kadın ve çeviri ilişkisine yönelik daha fazla çalışma görmeyi umuyoruz.

KADIN VE ÇEVİRİ

Cihan Ünlü

Co-founder, editor.

Category: Çeviriye dairEtkinlikler
0
1975 views

Join the discussion