T-1 – 1. Tiyatro ve Çeviri Günleri Dosyası

1. Hafta (Tiyatro, Kültürel Çoğulculuk ve Kolektivizm)

Etkinliğe dair değerlendirme yazıları

Cüneyt Yalaz’ın etkinliğe ilişkin değerlendirme yazısı:

Yasin Acar’ın etkinliğe ilişkin değerlendirme yazısı:

Editörün önerileri:Konuşmacıların önerileri:

Kolektivizm:

 • Don Lorenzo Milani, Barbiana Öğrencilerinden Mektup. Kaldıraç Yayınları
 • Nikolay Gavriloviç Çernişevski, Nasıl Yapmalı? . Kor Kitap
 • Kolektif oyunlaştırmaya giriş. Ömer F. Kurhan. Mimesis 13, s. 303-315.

Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk:

 • Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası. Mimesis 19.
 • Kültürel Çoğulcu Tiyatro (Dosya). Mimesis 19, s. 227-325.
 • Tiyatro Bağlamında Kültürel Çoğulculuk, Mimesis 15, s. 151-225.
 • Tiyatro Bağlamında Kültürel Çoğulculuk, Mimesis 16, s. 173-237.
 • Tiyatro Bağlamında Kültürel çoğulculuk, Mimesis 14, s. 193-269.

Tiyatroda kolektivizm:

 • Ömer F. Kurhan, Tiyatroda 20 Yıl. BGST Yayınları
 • Beklan Algan Söyleşisi, Mimesis Dergisi 19. Sayı
 • Frankfurt Türk Tiyatrosu Günleri, Söyleşi, Konuşmacılar: Cüneyt Yalaz, Cüneyt Uzunlar, Tarih: 28 Kasım 2020

2. Hafta (Çeviri Tiyatro Okuryazarlığı)

Etkinliğe Dair Değerlendirme Yazıları

Yasin Acar’ın etkinliğe dair değerlendirme yazısı:

Yeni başlayanlar için tiyatro çevirisi:

 • Dilek Dizdar, Ülker İnce, Zihin Gözüyle Görerek, Kulağıyla Duyarak Sahne İçin Çevirmek. Çeviri Atölyesi Çeviride Tuzaklar. Can Yayınları

Kaynaklar:

 • Türkiye kültür ve yazın dizgesinde absürd tiyatronun aktarımı. Başak Ergil, doktora tezi. (2016). YÖK’ün Ulusal Tez Merkezinden indirilebilir. ( https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp )
 • Vartovyan Kumpanysı ve Yeni Osmanlılar. Fırat Güllü. (2008). BGST Yayınları.
 • Mother Courage’s Cucubers: Text, System and Refraction in a Theory of Literature. Modern Language Studies Vol. 12, No. 4 (Autumn, 1982), pp. 3-20
 • Türkiyede Tiyatronun Siyasal Rolü. Erdem Ünal Demirci. (2010). Federe Yayınları.

3. Hafta (Türkiye Tiyatrosunun Kendi Sesini Arayışında Alternatif Tiyatrolar, Amatör Tiyatrolar ve Tiyatro Çevirisi Yayıncılığı)

Etkinliğe Dair Değerlendirme Yazıları

Seda Can ‘ın etkinliğe dair değerlendirme yazısı:

Kaynaklar:

Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi, Sayı 21, Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası

Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası Üzerine
Ermenistan’da Komedya ve Hiciv: Baronyan ve Odyan / Frédéric Feydit
Hagop Baronyan: Dönüşümün Mizahı Üzerine / Duygu Dalyanoğlu
İki İstanbul: Baronyan’ın ve Apisoğom Ağa’nın İstanbulları / Ayşan Sönmez, Fırat Güllü
20. Yüzyıl Başında Ermeni Tiyatrosu ve Yenovk Şahen Üzerine Söyleşiler

 • Yervant Tolayan’ın Anılarında Mardiros Mınakyan ve Osmanlı Dramatik Kumpanyası
 • Vahram Papazyan’ın Yenovk Şahen’e Gönül Borcu
 • Nişan Beşiktaşlıyan’ın Kaleminden Yenovk Şahen
 • Şalîko Bêkes ile Söyleşi

Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi, Sayı 19, Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası

– Beki L. Bahar’ın Ardından / Sevilay Saral
– Panel: Beki L. Bahar Tiyatrosu
– Panel: 125. Yılına Girerken Getronagan Lisesi’nde ve Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde Kültür, Sanat ve Tiyatro Faaliyetleri
– Panel: Saroyan ve Tiyatrosu
– Söyleşi: Masrah Al Asi ve Arapça Tiyatro Deneyimleri

Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi, Sayı 17, Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası

Unutulan Bir tiyatro İnsanı: Hagop Baronyan
-Bir Tanzimat Aydını ve Tiyatro Adamı Olarak Hagop Baronyan / Fırat Güllü
-Hagop Baronyan / Bedros Norehad
-Baronyan’ın Molière’e Borcu / Kevork B. Bardakjian
-Baronyan’ın Tiyatro’su / Kevork B. Bardakjian
-Hukuksuz Aşk, Terazisiz Adalet:
Bağdasar Ağpar’ın Komik Trajedisi / Mehmet Fatih Uslu
– Baronyan’dan Kısa Bir Seçki

Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi, Sayı 16, Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası

Tiyatro Bağlamında Kültürel Çoğulculuk (3)
-Oyun Yazarlığında Kültürlerarası Diyalog / Zehra İpşiroğlu
-Panel: Tanzimat Dönemi Dramatik Edebiyatına Kültürel Çoğulcu Bir Bakış
-Trabzon Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Necati Zengin ile Söyleşi

Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi, Sayı 15, Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası

Tiyatro Bağlamında Kültürel Çoğulculuk (2)
-Karşılıklı Kültürel Tiyatro Uygulamalarının Topografyasına Doğru / Jaqueline Lo ve Helene Gilbert
-Seminer: Osmanlı Tiyatrosu Tarihçiliğine Eleştirel Bir Bakış Denemesi / Boğos Çalgıcıoğlu ve Fırat Güllü
-“Günbatımında Tadori” / İkna Sarıaslan

Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi, Sayı 14, Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası

Tiyatro Bağlamında Kültürel Çoğulculuk
-Dosya Hakkında / Ayşan Sönmez
-Kültürel Faaliyetler Bağlamında Bağcılar İlçesi / Abdullah Arı
-Bağcılar Lotus Kültür Merkezi ile Söyleşi
-Kızıltepe Etkin Sanat Merkezi’nden Emrah Koyuncu ile Söyleşi

Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi, Sayı 13, Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası

Beki L. Bahar
Beki L. Bahar Üzerine / Sevilay Saral
-Beki L. Bahar ile Söyleşi / Sevilay Saral ve Uluç Esen
-Beki L. Bahar’ın Oyunları ve Oyun Yazarlığı / Ayşe Ulusoy Tunçel
-Tiyatro Tarihinde ve Osmanlı Döneminde Yahudilerin Tiyatro Gelişimi ve Türk Geleneksel Tiyatrosu’na Etkileri / Beki L. Bahar
İki Panel: “Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk”
-İki Panel İçin Önsöz / Fırat Güllü
Panel 1: Kültürel Çoğulculuk Bağlamında Alternatif Tiyatro
Panel 2: Cemaat Tiyatroları ve Modern Tiyatronun İnşasına Katkıları
Hagop Ayvaz Anısına
Hagop Ayvaz’ın “Kulis”i / Dikmen Gürün
Hagop Ayvaz’ı Ne Zaman Kaybettik? / A. Cüneyt Yalaz

BGST Yayınları

TÜRKİYE ERMENİLERİ SAHNESİ VE ÇALIŞANLARI, Şarasan (Sarkis Tütüncüyan), Çevirmen: Boğos Çalgıcıoğlu, Yayına Hazırlayan: Fırat Güllü, İstanbul, Ekim 2008

DAYİKA WÊRÎN Û ZAROKÊN WÊ, Bertolt Brecht, Çevirmen: Efran Cantepe, Ergin Öpengin, Hekîm Kılıç, Yayına Hazırlayan: Ayşan Sönmez, Hekîm Kılıç, Redaksiyon: Sami Tan, İstanbul, 2008

VARTOVYAN KUMPANYASI VE YENİ OSMANLILAR, Fırat Güllü, Yayına Hazırlayan: Bora Tanyel, İstanbul, Ekim 2008

SAN LAZZARO SAHNESİ, Yervant Baret Manok, Çevirmen: Mehmet Fatih Uslu, Yayına Hazırlayan: Fırat Güllü, Mehmet Fatih Uslu, İstanbul, Ocak 2013

VENEDİK’TEN İSTANBUL’A MODERN ERMENİ TİYATROSU’NUN İLK ADIMLARI, Boğos Levon Zekiyan, Çevirmen: Boğos Çalgıcıoğlu, Yayına Hazırlayan: Fırat Güllü, İstanbul, Mart 2013

BAĞDASAR AĞPAR VE HAŞMETLÜ DİLENCİLER, Hagop Baronyan, Çevirmen: Ayşan Sönmez, Mehmet Fatih Uslu, İstanbul, 2013

AYDAKİ CANAVAR, Richard Kalinoski, Çevirmen: Ayşan Sönmez, Istanbul 2015

SİVRİ DİLLİ DAHİ: HAGOP BARONYAN’IN SİYASİ VE TOPLUMSAL HİCVİ, Kevork B. Bardakjian, Çevirmen: Fırat Güllü, Zeynep Okan, Yayına Hazırlayan: Ayşan Sönmez, Fırat Güllü, Redaksiyon: Ermenice Redaksiyon: Sevan Değirmenciyan, İstanbul, Kasım 2017

OSMANLI VE TÜRKİYE TİYATROSUNDA ŞAHİNYANLAR, Nesim Ovadya İzrail, Yayına Hazırlayan: Duygu Dalyanoğlu, Ağustos, 2018

Aras yayınları

Şark Dişçisi, Hagop Baronyan, Çevirmen: Boğos Çalgıcıoğlu, Özgün dili: Ermenice, Baskı bilgileri, 1. Baskı, Haziran 2010, 2. Baskı, Ocak 2012, Istanbul

Yüreğim Dağlardadır, William Saroyan, Çevirmen: Ece Eroğlu, Özgün dili: İngilizce, Editör: Lora Sarı, Kapak tasarımı: Aret Gıcır, 1. Baskı, Haziran 2019, Istanbul

Yüreğim Dağlardadır Yaşamak Vakti, William Saroyan, Çevirmen: Ece Eroğlu, Özgün dili: İngilizce, Kapak tasarımı: Semih Poroy, 1. Baskı, Haziran 2003

En Güzel Günlerin, William Saroyan, Çevirmen: Ece Eroğlu, Özgün dili: İngilizce, Editör: Lora Sarı, Kapak tasarımı: Aret Gıcır, 1. Baskı, Haziran 2019

Aram Derler Adıma, William Saroyan, Çevirmen: İrma Dolanoğlu Çimen, Ohannes Kılıçdağı, Özgün dili: İngilizce, Editör: Sosi Dolanoğlu, Kapak tasarımı: Aret Gıcır, Baskı bilgileri: 1. Baskı, Şubat 2017, 2. Baskı, Ocak 2019, Istanbul

4. Hafta ( Ermeni harfli Türkçe metinler ve Ermeniceden Türkçeye çeviriler)

Etkinliğe Dair Değerlendirme Yazıları

Aleks Matosoğlu’nun etkinliğe dair değerlendirme yazısı:

Konuşmacıların Önerileri:

 • Yoldaş Pançuni. Yervant Odyan. (2018). Aras Yayıncılık.
 • Baronyan Oyunları Bağdasar Ağpar ve Haşmetlü Dilenciler. Hagop Baronyan. (2013). BGST Yayınları.
 • Türkiye Ermenileri Sahnesi ve Çalışanları. Şarasan. (2008). BGST Yayınları.
 • Doğu ile Batı Arasında San Lazzaro Sahnesi. Baret Manok. (2013). BGST Yayınları.
 • Venedik’ten İstanbul’a Modern Ermeni Tiyatrosu’nun İlk Adımları.Boğos Levon Zekiyan. (2013). BGST Yayınları.
 • Şark Dişçisi. Hagop Baronyan. (2010). Aras Yayıncılık.

5. Hafta ( Tiyatro Çevirisinde Disiplinlerarasılıktan Disiplinlerötesiliğe)

Etkinliğe Dair Değerlendirme Yazıları

Editörün Önerileri:

Dinçel, Burç İdem. 2020. “Çağdaş Tiyatronun Tarihsel Açmazları ve Bir Yöntem Önerisi”. Yavuz Pekman ve Oğuz Arıcı (der.) Dikmen Gürün’e Yazılar, Istanbul: Doğan Kitap, 237-56.

———. 2018. “Thomas Ostermeier’s An Enemy of the People in Istanbul”. Ibsen Studies, vol. 18, no. 1, Taylor & Francis, 3-28.

———. 2012. Last Tape on Stage in Translation: Unwinding Beckett’s Spool in Turkey. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Konuşmacının Önerileri:

Suzuki Tiyatrosu, Mimesis 15.