Çeviri dergiciliği, blogculuğu ve video blogculuğunu öğrenmek, kendi perspektifimizden işlemek ve özgün tarzda çeviri yayıncılığı yapmak bu yola çıkarken öncelikli hedeflerimizdi. Bu amaçla -1 ekibi olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümü araştırma görevlilerinden Ümit Türe Pekel’in sunumu ışığında “Cumhuriyet Dönemi Çeviri Dergiciliği” üzerine bir toplantı gerçekleştirdik. Ümit Türe Pekel, Ocak 2017’de Okan Üniversitesi Çeviribilim Yüksek lisans programında sunmuş olduğu “Türkçe Çeviri Dergilerinde Ara Dilden Çeviriler Üzerine Betimleyici Bir İnceleme: 1979-2013” başlıklı tezinden hareketle Türkiye’de çeviri dergiciliği geleneği konusunda bizlere değerli bilgiler sundu ve donanım sağlama konusunda cesaretlendirdi. Kıymetli zamanını ayırarak birikimini bizlerle paylaştığı için kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

            Neden çeviri dergileriyle ilgilisiniz?

Hocamız tarafından ekibimize yöneltilen ilk soru buydu. Ve bu soru kendimizi, amacımızı, çıkış noktamızı, o anda neden orada buluştuğumuzu hatırlattı.

Çeviri dergiciliğinin çıkış noktaları ve amaçları, dergilerin gelişim süreçleri, sayıların muhteviyatı, aşamaları, kapanan çeviri dergileri, bu dergilerin kapanma nedenleri ve günümüz çeviri dergilerini büyük bir ilgiyle dinledik. Yazko Çeviri, ÇEVİRİ, MEB, TÖMER Çeviri Dergisi, Metis Çeviri, İngilizce Türkçe Çeviri Dergisi isimli dergilerin bazı nüshaları ve gazete formunda çıkarılmış Çeviribilim dergisinin bir sayısını inceledik. MEB çeviri dergisi gibi tek sayı çıkan, TERCÜME dergisi gibi 20 yıldan fazla yayımlanmış olan, çift dilli yayım yapan, el değiştiren, bölüm bölüm çeviri eserler yayımlayan, şiir çevirilerine, karşılaştırmalı çevirilere, röportajlara yer veren dergilerin birçoğunu kronolojik sırayla işledik. Bu ilk çeviri dergilerinin nüshalarını elimize almak, incelemek, alanımızın önde gelen isimlerinin çalışmalarını ilk kaynaktan görmek, fikirlerine ulaşmak eşsiz bir deneyimdi ve ilham vericiydi.

Bu değerli çalışmaları ekip olarak, dergiciliğe neler katabiliriz, artık alanımızda dergicilik yapılmalı mı veya biz yapabilir miyiz bakışıyla ve blogculuğa katkılarımız neler olur, sosyal medyanın etkileri de göz önüne alınarak blogculuğun sürdürülebilirliği nedir, çeviri dergiciliğinin eksikleri, doyum noktaları ve çeviri yayıncılığının ihtiyaç duyduğu perspektifler nelerdir, video blog yaparak alanımıza katabileceğimiz değerler, projeler neler olur ve bu alanda yapılmamış hangi çalışmaları, araştırmaları yapabiliriz gibi sorular ışığında inceledik.

Görmek istediğimiz birçok şeyi gördük. Göremediklerimizi de nerede bulabileceğimizi değerli hocalarımıza danıştık. Elbette çok emek ve özveri isteyen bir yola girdik, fakat kendi kimliğimizi ve üslubumuzu oluşturma yolunda atacağımız adımların ritmini bulacağımıza inanıyoruz.

-1 ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Takipte ve esen kalın.

Çeviri Dergiciliği Üzerine Toplantı

Category: Çeviriye dairEtkinlikler
0
2524 views

Join the discussion