T-1 – 1. Tiyatro ve Çeviri Günleri Dosyası

1. Hafta (Tiyatro, Kültürel Çoğulculuk ve Kolektivizm) 3. Hafta (Türkiye Tiyatrosunun Kendi Sesini Arayışında Alternatif Tiyatrolar, Amatör Tiyatrolar ve Tiyatro Çevirisi Yayıncılığı) 4. Hafta ( Ermeni harfli Türkçe metinler ve Ermeniceden Türkçeye çeviriler) 5. Hafta ( Tiyatro Çevirisinde Disiplinlerarasılıktan Disiplinlerötesiliğe) Görüntülenme: 3,504